Potřebujete se zbavit dluhů?

Oddlužení (lidově též osobní bankrot nebo insolvence) umožňuje lidem jednou provždy vypořádat jejich aktuální finanční dluhy. To vše při zachování základních sociálích standardů a s možností odpuštění části dluhů. Oddlužení představuje naději pro lidi, kteří již nejsou schopni řádně hradit své dluhy.

Je třeba si ovšem uvědomit, že osobní bankrot je pouze jeden z mnoha nástrojů, kterými se problematická finanční situace dá řešit. Ne vždy bude pro Vás insolvence tou nejlepší cestou. Je důležité správně vyhodnotit všechny okolnosti. Díky mnohaleté praxi jsme Vám schopni velice rychle poskytnout potřebné informace a také najít nejvhodnější řešení.

Zavolejte hned!

Vaši situaci můžeme začít řešit okamžitě. Nečekejte. Každý den zbytečně přicházíte o peníze. Čím dříve nám zavoláte, tím dříve vyřešíme Váš problém!

Jak spolupráce probíhá?

Naše společnost zajišťuje právní a odbornou pomoc lidem v dluhové pasti. V rámci naší spolupráce Vás provedeme třístupňovým systémem:

1. Analýza
S využitím všech dostupných registrů vytvoříme seznam věřitelů, na které se následně obrátíme s žádostí o vyčíslení dlužné částky včetně veškerého příslušenství (úroky z prodlení, náklady na nalézací řízení, odměna exekutora). V rámci šetření zjišťujeme, zda byla exekuce zahájena na základě platného a účinného exekučního titulu (Rozhodčí nález). V opačném případě to může být totiž důvod k zastavení exekučního řízení.

2. Vyhodnocení
Na osobní schůzce Vás seznámíme s výsledky šetření a v rámci této schůzky Vám představíme i případné způsoby řešení.

3. Realizace
Zahájíme realizaci námi představeného a Vámi odsouhlaseného řešení. Po celou dobu insolvenčního řízení jsme s Vámi a dohlížíme, aby nebyla poškozena Vaše práva.

 

Výsledkem úspěšného procesu oddlužení je, že začínáte zcela nový život bez bluhů a Vaše dřívější dluhy po Vás již nikdo nemůže vymáhat.

 

Podívejte se na video

Nejlepší referencí naší práce, jsou skutečné příběhy skutečných lidí, kterým jsme úspěšně pomohli vyřešit jejich složité a nepříjemné životní situace. Podívejte se na krátké video, ve kterém jsme příběhy tří z nich zachytili. Stejně jako jim můžeme pomoct i Vám.

Pomůžeme Vám!

Hypotéka

Máte problém splácet hypotéku?

Splátky

Nezvládáte splácet své závazky? Pomůžeme Vám tuto situaci vyřešit.

Exekuce

Dostihla Vás exekuce?

Insolvence

Potřebujete se zbavit dluhů?

Share This